Borang Pendaftaran Qurban LOKAL
bersama QURBANI GLOBAL

Qurban Qurbani Global Lokal
  • Butiran pendaftar
  • Butiran penyertaan
  • Akad & Bayaran

Butiran Pendaftar

Sila isi maklumat anda di bawah.


Diperlukan untuk semakan status. Isikan tanpa tanda ‘-‘
Guna format berikut: 0123456789

Alamat

Sila isi alamat anda di bawah untuk penghantaran sijil


Butiran penyertaan

Sila isi maklumat anda di bawah


1 ekor kambing berharga RM1,249.00
1 bahagian lembu berharga RM780.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor


1 bahagian lembu berharga RM780.00
1 ekor kambing berharga RM1,249.00
bahagian
7 bahagian = 1 ekor lembu
ekor

Maklumat bayaran

Jumlah bayaran yang dikenakan.


No payment items has been selected yet

Nama Peserta

Sila semak nama-nama peserta sebelum buat bayaran.


1.
Bil penyertaan: bahagian

1.
Bil penyertaan: ekor kambing

2.
Bil penyertaan: bahagian

2.
Bil penyertaan: ekor kambing

3.
Bil penyertaan: bahagian

3.
Bil penyertaan: ekor kambing

4.
Bil penyertaan: bahagian

4.
Bil penyertaan: ekor kambing

5.
Bil penyertaan: bahagian

5.
Bil penyertaan: ekor kambing

6.
Bil penyertaan: bahagian

6.
Bil penyertaan: ekor kambing

7.
Bil penyertaan: bahagian

7.
Bil penyertaan: ekor kambing

Akad

Untuk teruskan penyertaan anda, sila baca akad di bawah
dan diikuti klik butang kecil dibawah sebagai tanda setuju.


bahagian
ekor

NOTA PENTING:
Bayaran anda akan diuruskan oleh ‘Payment Gateway Provider Service’ kami, iaitu CHIP (CHIP In Sdn. Bhd.)